Dubieuze debiteur (2)

Een ondernemer vroeg me om raad vanwege een vordering die ze niet geïnd kregen. Zijn klant weigerde te betalen en voerde daar allerlei redenen voor aan. Hoe moesten ze hiermee verder?
 

Ik heb ze gevraagd mij eerst maar eens alle gegevens over de vordering en het project door te sturen: de offerte, e-mails, alle facturen, een overzicht van alle betalingen en kopieën van de agenda. Op grond daarvan kreeg ik een goed beeld van wat zich heeft afgespeeld en wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn om betaling af te dwingen.
 

En er leek mij wel het nodige mogelijk. Er was een offerte ingediend maar op basis van deze offerte is een overeenkomst van opdracht gesloten. Gemaakte uren werden na realisatie van het projectdeel gedeclareerd. Echter, de klant heeft tot volledige afronding van het project niet aangegeven ontevreden te zijn. Pas nadat alles was afgerond kwamen de klachten en werd geweigerd de slotfactuur te voldoen.
 

Maar, er was nog iets anders aan de hand. De gegevens van de ondernemer waren niet sluitend. Er was een betaling over het hoofd gezien. Dat maakte dat de vordering al wat minder hoog was dan gedacht. Bovendien was bij het opstellen van de eindfactuur een flinke rekenfout gemaakt ten nadele van de klant. Het uiteindelijk te vorderen was nog veel lager dan gedacht.

Ik heb aangegeven waar de ondernemer zelf zwak stond in zijn eis en welke mogelijkheden er wellicht zouden zijn om het resterende geld op te halen en welke kosten daarmee gemoeid zouden zijn. De ondernemer besloot, terecht, de vordering te laten voor wat die was en dit hoofdstuk af te sluiten.
 

© 2012 - 2020 Sjoerd Hoekstra | Contact Realisatie door Afslag2