Faillissementsonderzoek

ten behoeve van de uitvoering van de BBZ - 2004

Vanuit de BBZ (Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen – 2004) kunnen gemeenten overgaan tot het ondersteunen van lokale ondernemers. In sommige gevallen gaat de onderneming, ondanks een financiële ondersteuning, toch failliet. Doordat het door de gemeente verstrekte bedrijfskapitaal verloren gaat, kan de gemeente met vragen blijven zitten: hoe kan het dat het bedrijf het niet heeft gered ondanks de positieve beoordeling en inzet? En wat is er nu precies met het kapitaal gebeurd? Is er fraude in het spel? En welke rechtsmiddelen staan open om het vermoeden van fraude te toetsen?

Het doel van onderzoek naar en rapportage over de gang van zaken rond het faillissement is tweeledig:

1. Vaststellen of er een vermoeden is van faillissementsfraude waartegen rechtsmiddelen openstaan en vaststellen of een rechtsgang zinvol is;
2. Analyse van de teloorgang van een onderneming die enige tijd daarvoor nog als levensvatbaar is beoordeeld. Wat ging er anders dan verwacht?

De rapportage geeft handelingsadviezen voor de voorliggende zaak en meer algemeen ten aanzien van de afhandeling van soortgelijke zaken.
 

© 2012 - 2020 Sjoerd Hoekstra | Contact Realisatie door Afslag2