Integraal financieel management

De toekomst zonder glazen bol

Alle grote ondernemingen hebben een financieel manager op de loonlijst die feitelijk (en in een notendop) voor twee belangrijke zaken zorgt:

 1. de jaarcijfers
 2. prognoses

De jaarcijfers om achterom te kijken, om te zien hoe de zaken in het verleden nu echt zijn gegaan: welke rendementen zijn gerealiseerd, welke projecten hebben goed gedraaid, welke niet, wat  zijn de veranderingen in de vermogenspositie, welke investeringsruimte is er?

De prognoses om te weten hoe de toekomst er uit zie: wat zijn de verwachtingen voor komend jaar, en voor de jaren daarna? Welke kosten zullen verdwijnen en welke zullen verschijnen, wat leveren die diverse projecten op, etc...

Samengevat, kijkt de financieel manager naar het rendement van de onderneming en naar de mogelijkheden om dat rendement te verbeteren.

Waarom zouden kleinere ondernemingen niet ook van de voordelen van financieel management profiteren?

Ook kleinere ondernemingen willen het in de toekomst beter doen dan in het verleden.

Ze willen weten waar ze op kunnen rekenen en wat hun kansen zijn. Ze willen hun financiële risico's goed in beeld hebben en indien mogelijk hun winstmarges vergroten. Ze willen investeren, om meer klanten te kunnen bedienen, om meer omzet te maken, om de kwaliteit van dienstverlening omhoog te brengen of om nieuwe markten aan te boren. En ze willen deze beslissingen goed gefundeerd nemen. U toch ook?

En dat kan ook, als er om te beginnen een goed administratief raamwerk staat. Ook zonder financieel manager in vaste dienst kan dat. Ik zorg daarvoor. Dat uw bedrijfsfinancien op orde zijn, dat u geen zorgen meer heeft over hoe een en ander is geregeld en geen last-minute ingrepenmeer hoeft te doen. En dat maakt u niet alleen vrij van zorgen, het levert ook geld op!

Integraal financieel management, maar dan flexibel

Mijn aanbod: alle voordelen van financieel management, toegesneden op uw situatie. Zo flexibel als nodig is.

Maatwerk voor kleine ondernemers. Met oog voor de privésituatie indien gewenst. Om het rendement van uw bedrijf ook voor u persoonlijk te optimaliseren. Zodat uw bedrijf ook voor u werkt.

Vier eenvoudige uitwerkingen van dit idee, toegesneden op uw situatie?:

Basis

 • de administratieve organisatie op orde
 • een soepele productie van kwartaal- en jaarcijfers
 • alle belastingaangiftes, overzichtelijk en correct, volgens de wettelijke vereisten

Medior

 • indien er gebruik gemaakt wordt van een administratiekantoor: zorgen dat ze de juiste dingen doen, van hoge kwaliteit, voor een goede prijs
 • uw administratieve krachten weten tot in de puntjes waar ze aan werken, welke resultaten er van ze verwacht worden

Optimum

 • de juiste managementinformatie voorhanden voor bijvoorbeeld
 • projectevaluaties, projectcalculaties, nacalculaties
 • winst- en verliesprognose, omzetprognoses, kostenprognose
 • balansprognose, cashflow- of liquiditeitsprognoses
 • jaarplan of meerjarenplan

Persoonlijk

Bij kleinere ondernemingen speelt vaak de situatie van de privéfinanciën een grote rol bij het nemen van de juiste investeringsbeslissingen en het uitzetten van de beste bedrijfskoers.

Ik bekijk graag met u in samenhang wat voor u en het bedrijf het meest wenselijk is. Voor een goede balans tussen werk en privé, ook voor de zelfstandig ondernemer.

Zonder glazen bol

Met goede financiële instrumenten kan de ondernemer goed naar de toekomst kijken. Hij kan plannen maken en anderen daarbij betrekken. Banken, investeerders, leveranciers en crediteuren, en klanten. Hij weet hoe hij er voor staat. Er komt ruimte voor groei.

© 2012 - 2020 Sjoerd Hoekstra | Contact Realisatie door Afslag2