Levensvatbaarheidsonderzoek

ten behoeve van de uitvoering van de BBZ - 2004

Teneinde vast te kunnen stellen of een ondernemer in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit hoofde van de BBZ dient een onderzoek naar de levensvatbaarheid van de onderneming uitgevoerd te worden.
De toetsen en rapportages hebben de volgende kenmerken:

 • Conform de vereisten als gesteld in de uitvoeringspraktijk van de BBZ – 2004;
 • Eenduidige en onderbouwde conclusie en adviezen;
 • Schets van de situatie voorafgaande aan en leidende tot het verzoek
 • Beschrijving van de (beoogde) bedrijfsvoering
 • Beoordeling van de ondernemerskwaliteiten;
 • Beoordeling van het gekozen verdienmodel;
 • Beoordeling marketingvisie en promotieplan;
 • Heldere en bondige financiële paragraaf bestaande uit: een vermogensbepaling, een analyse van het verleden en –waar relevant- een exploitatiebegroting voor de toekomst, inclusief liquiditeitsprognose.
 • Interview van de (aspirant)ondernemer (op locatie) en nagesprek;
 • Bronvermelding
 • Nazorg

Ik  richt mij specifiek op toetsing & rapportage van bedrijfsplannen van:

 • Starters zonder personeel of
 • Gevestigde ondernemers met minder dan 5 fte personeel
 • Aanvraag uitkering voor levensonderhoud of bedrijfskrediet < 30.000 euro
 • Binnen de volgende branches (ivm track record): (persoonlijke) dienstverlening (B2C), zakelijke dienstverlening (B2B), bouw / onderhoud, ambachten & kunst of o opleiding , scholing en coaching.
© 2012 - 2020 Sjoerd Hoekstra | Contact Realisatie door Afslag2