Voortgangsrapportages

ten behoeve van de uitvoering van de BBZ - 2004

Wanneer een ondernemer met ondersteuning van de BBZ onderneemt kan het zijn dat  u, als gemeente, behoefte heeft aan hernieuwde inzichten: zijn de verwachtingen die hebben geleid tot toekenning van de BBZ ondersteuning ook uitgekomen? ? Kan de ondernemer aan zijn aflossingverplichtingen voldoen?  Is de onderneming in veilig vaarwater?

Door het uitvoeren van een kort onderzoek en het opstellen van een bondige heldere schriftelijke rapportage kunnen deze vragen beantwoord worden.

Wanneer blijkt dat de onderneming opnieuw in de problemen dreigt te geraken kan het raadzaam zijn in te zetten op actieve begeleiding naar een turn around van de bedrijsvoering of bedrijfsopzet. In verder onderzoek, vervat in een drietal navolgende voortgangsrapportages, kan de ondernemer begeleid worden in dit turn around proces. Bij de begeleiding van een dergelijke verandering volg ik de Turn around systematiek waarbij achtereenvolgens de stappen stabiliseren – analyseren – maatregelen – versterken genomen worden. Een succesvolle turn around vergt een stevig commitment van alle betrokkenen maar resulteert in een substantiële vernieuwing waardoor het bedrijf weer goede toekomstperspectieven heeft.

© 2012 - 2020 Sjoerd Hoekstra | Contact Realisatie door Afslag2