Financiële Quickscan ?
  • Wilt u uw winst verbeteren?
  • Wilt u kosten besparen?
  • Wilt u uw investeringsruimte bepalen?
lees verder

Sjoerd Hoekstra

SJOERD HOEKSTRA ...

....  is ex-topsporter en professioneel zeiler. Hij studeerde bedrijfskunde en bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na zijn sportcarrière had hij onder meer een eigen bouwbedrijf en was hij hoofd financiën van een bedrijf in de IT-sector. De laatste jaren heeft hij zich steeds meer toegelegd op zijn passie: het ondersteunen en rendabel maken van kleinere ondernemingen die zich willen onderscheiden in ambacht of kwaliteit.


" Ik weet wat ervoor nodig is om hoog aan de wind te zeilen. Bedrijven doen dat ook: Scherp zijn op de kwaliteit van geleverde producten en diensten en het nauwgezet nakomen van afspraken met klanten, leveranciers en personeel zijn bestaansvoorwaarden. In mijn zeiljaren ging ik vol voor deelname aan de Olympische Spelen. Na mijn sportcarrière heb ik met eenzelfde drive en resultaat gewerkt aan het rendabel maken van ondernemingen in de bouw en in de IT. Ik ben sterk analytisch, maar geen man van uitgebreide theoretische beschouwingen. Ik hou van de praktijk, van pragmatische oplossingen die werken."

maar...er is nog iets...

"Ik geloof niet in geld verdienen om het geld verdienen. Niet alleen als norm maar omdat ik denk dat het niet werkt.

Ik geloof in Slow Management. Slow Management keert zich af van al te kille, modelmatige methoden van organiseren die puur gericht zijn op efficiëntie, outputbeheersing en korte termijn winst en die daardoor vaak doorslaan in een overdaad aan regels en controlemechanismen. Slow Management bepleit hernieuwde aandacht voor kwaliteit, diepgang, vertrouwen, authenticiteit en behoud van de menselijke maat.


In mijn arbeidzame leven heb ik onder meer in opdracht van het Ministerie van Justitie wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de uitvoering van de krankzinningenwet en heb ik gesproken met die mensen die, omdat ze ‘gek en gevaarlijk’ waren, tegen hun wil werden opgenomen. Ik heb in de bouw gewerkt, tussen metselaar en loodgieter, en gezien hoe deze vaklui in hun bestaan voorzien. En ik heb zelf jaren niet kunnen werken als gevolg van een ernstige ziekte. Deze ervaringen hebben mij gevormd. Samen met mijn passie voor kwaliteit bepalen ze mijn focus."
 

© 2012 - 2020 Sjoerd Hoekstra | Contact Realisatie door Afslag2